دانلود آهنگ جدید

ابزار امتیاز دهی

كد ساعت و تاريخ

ساعت فلش

کلبه تنهای من

خفته ها ! زنگ چیز خوبی نیست

شیشه ها ! سنگ چیز خوبی نیست

وصله ها را به من بچسبانید

به شما انگ چیز خوبی نیست

های ! عاشق نشو نمی دانی

که دل تنگ چیز خوبی نیست

کری از پیش یک سه تار گذشت

گفت : آهنگ چیز خوبی نیست

گفته بودی شهید یعنی چه

پسرم ! جنگ چیز خوبی نیستتاريخ : 4 / 3 / 1398برچسب:, | 22:20 | نويسنده : mmm10 |

فقط هیچی همینتاريخ : 23 / 9 / 1397برچسب:, | 11:37 | نويسنده : mmm10 |تاريخ : 13 / 9 / 1397برچسب:, | 14:58 | نويسنده : mmm10 |

زنها آرام بخش ترین موجودات زمینند, به شرطی که زنت نباشنتاريخ : 7 / 7 / 1397برچسب:, | 17:10 | نويسنده : mmm10 |تاريخ : 7 / 7 / 1397برچسب:, | 17:9 | نويسنده : mmm10 |تاريخ : 7 / 7 / 1397برچسب:, | 17:8 | نويسنده : mmm10 |

ماهی دل بی خیال زندگیست...تاريخ : 2 / 7 / 1397برچسب:, | 17:49 | نويسنده : mmm10 |

دیگران هستند
ما را بی خیال.تاريخ : 2 / 7 / 1397برچسب:, | 17:47 | نويسنده : mmm10 |

« کـه مـن از بـد بیابانـی گرفتـم راه ِ دریـا را »تاريخ : 25 / 6 / 1397برچسب:, | 14:59 | نويسنده : mmm10 |

« گوینـد عشـق چیـست ؟! بگـو ؛ تَـرک ِ اختیـار ! »تاريخ : 25 / 6 / 1397برچسب:, | 14:57 | نويسنده : mmm10 |

« آه از ایـن درد ، کـه جـز مـرگ ِ مـن اش ، درمـان نیسـت »تاريخ : 25 / 6 / 1397برچسب:, | 14:54 | نويسنده : mmm10 |

بـا مـن از خـودم حـرف نـزن !
مـن اولیـن فـرامـوش شـده ی دنیـای خـودم هستـم ...!تاريخ : 25 / 6 / 1397برچسب:, | 14:52 | نويسنده : mmm10 |

***بعضی از حرفا عمیق‌تر از چاقو آدمو زخمی میکنن***تاريخ : 25 / 6 / 1397برچسب:, | 14:47 | نويسنده : mmm10 |

عشق
ﺭﺍ......
ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﻦ ......
ﺻﺒﺮ ﮐﻦ.....
ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺳﺎﻝ.....
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ......
ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ پیدا کنی ﮐﻪ ﺭﻧﺞ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ.....
ﺗﻮﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻧﮓ....
ﻭ ﺻﻮﺭﺕ......
ﻭ ﺑﺪﻧﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ.....
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﻥ..
ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺘﺖ ﺑﺨﻮﺍﻫدتاريخ : 25 / 6 / 1397برچسب:, | 14:44 | نويسنده : mmm10 |

زندگی کاشکی صدای جیرجیرکی بود با ترنم باران تو جاده و جنگل ، تاریک،خیال و قشنگترین آرزوهای دست یافتنی با ، شال و لباس خیس. آرزوی داشتن تو زندگی کاشکی صدای پای آمدن تو بود لبخند رضایت بخش با دستان نوازشگرت زندگی همین است که من با تو و خوشبختی تو تنها آرزوتاريخ : 7 / 12 / 1395برچسب:, | 16:9 | نويسنده : mmm10 |
باید به بعضی ها گفت:
اون چیزی که تو رو  مرد کرده،
 سگ رو هم نر کرده!
پس دنبال یه  چیز بهتر
واسه  ثابت کردن مردونگیت باش.
 


تاريخ : 26 / 5 / 1395برچسب:, | 20:51 | نويسنده : mmm10 |
هنگام پاییز
زیر یک درخت مردم
برگ هایش مرا پوشاند
هزاران قلب یک درخت
گورستان قلب من شد
 


تاريخ : 26 / 5 / 1395برچسب:, | 20:51 | نويسنده : mmm10 |
انقدر از تنهایی نترس. تو تنهایی وارد این دنیا شدی.
 


تاريخ : 26 / 5 / 1395برچسب:, | 20:50 | نويسنده : mmm10 |

بگذار که در حسرت دیدار بمیرم .............................
در حسرت دیدار تو بگذار بمیرم ......................
دشوار بود مردن و روی تو ندیدن ...............................
بگذار به دلخواه تو دشوار بمیرم. ........................
بگذار که چون ناله ی مرغان شباهنگ...........................
در وحشت و اندوه شب تار بمیرم ............................
بگذار که چون شمع کنم پیکر خود آب ...................................
در بستر اشک افتم و ناچار بمیرم ..................................
میمیرم از این درد که جان دگرم نیست ......................
تا از غم عشق تو دگر بار بمیرم ...........................................
تا بوده ام ای دوست وفادار تو بودم ...................
بگذار بدان گونه ... وفادار............... بمیرم !!!

 تاريخ : 7 / 11 / 1394برچسب:, | 15:58 | نويسنده : mmm10 |

نه به انتظار کسیم..نه از کسی انتظار..این یعنی ارامش زندگیم.....

 

مشتی ما گرگ سیریم شما خوش باش بابچه خرگوشای شهر......

 تاريخ : 18 / 10 / 1394برچسب:, | 18:58 | نويسنده : mmm10 |
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 30 صفحه بعد

thecup.irقالب وبلاگ