دانلود آهنگ جدید

ابزار امتیاز دهی

كد ساعت و تاريخ

ساعت فلش

کلبه تنهای من
خوشا انان کە در گهوارە مردن
کە بوی
از غم دنیا نبردن


تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 16:58 | نويسنده : mmm10 |
تو زندگی خودتو بامن مقایسە نکن
تو چی میدونی من چی
کشیدم


تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 16:57 | نويسنده : mmm10 |
تو طعم لبخند از من گرفتی
 
 


تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 16:54 | نويسنده : mmm10 |
موهاش دریا بود دنیامو زیبا کرد
فهمید دیوونم موهاشو کوتاە کرد


تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 16:50 | نويسنده : mmm10 |
بال وقتی بشکند
از کوچ باید گذشت


تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 16:48 | نويسنده : mmm10 |

خواست بمونە نشدتاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 16:47 | نويسنده : mmm10 |
من را انگونە کە دوست داری تصور نکن
من سوژە پرترە گالری  عکسهایت نیستم


تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 16:46 | نويسنده : mmm10 |
شاە بودم
اما مات شدە غرور تو...


تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 16:45 | نويسنده : mmm10 |

جسمم سر جاشە ولی روحم نیستتاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 16:43 | نويسنده : mmm10 |
خودت نکش ابجی
ذات ادم عوض نمیشە


تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 16:42 | نويسنده : mmm10 |

اون همە خوشبختی رو

بە خاطر میارم کاش اون روزا برگردن
دوبارە باشی کنارم


تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 16:41 | نويسنده : mmm10 |

پايانِ بازي ابر و باد،هميشه باران نيست ....تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 16:38 | نويسنده : mmm10 |

یکشنبه ها مسيحيان درکلیسا برای همه انسانها آرزوی شادی میکنند
پنجشنبه ها بودائیان در معبد برای صلح جهانی دعا میکنند
شنبه ها زرتشتیان گرد آتش برای همه آرزوی عشق و نیكی میكنند
و جمعه ها ایرانیان در نمازجمعه برای نصف دنیا آرزوی مرگ میکنندتاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 13:28 | نويسنده : mmm10 |

اینجا جاییست که پشت دوستت دارم ها هم نوشته شده: ساخت چینتاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 13:23 | نويسنده : mmm10 |

مگر اينكه برفي بيايد و بتوانيم " آدم" بسازيم !!تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 12:5 | نويسنده : mmm10 |

من تنها گذاشتی باشه عزیزم

 

می دونستم که من تنها خواهم بودتاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 11:35 | نويسنده : mmm10 |

ما آدمهای احمقی نبودیم
ساده بودیم
و از روی سادگی
به احمق ها اجازه دادیم
تا در زندگی مان دخالت کنند!تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 11:22 | نويسنده : mmm10 |

بعد اون همه زندگی در سایه ات

 

الان ی عکسی هم ندارم تا تو راببینم

 

اما در عماق ذهن تو را مجستم می کنم و با اون

 

زندگیم را می گذارنم عزیز دلم Rتاريخ : 19 / 6 / 1394برچسب:, | 20:10 | نويسنده : mmm10 |

یاد اون عید های می افتم که دستت

در دستم بود

لبم روی صورتت

اون روزها تمام زندگیم بود بعد اون

 

من زندگی نکردمRتاريخ : 19 / 6 / 1394برچسب:, | 20:7 | نويسنده : mmm10 |

من از کودکی که چشم باز کردم دیدمت عاشقت شدم

 

می دانم که تو هم فهمیده بودی اما چرا قسمت نشدی

چرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

من الان هم در فکر اون نگاه اون لبهایت هستم

 

و خواهم بود کاش تو هم جرات داشتیتاريخ : 19 / 6 / 1394برچسب:, | 20:4 | نويسنده : mmm10 |

thecup.irقالب وبلاگ