دانلود آهنگ جدید

ابزار امتیاز دهی

كد ساعت و تاريخ

ساعت فلش

کلبه تنهای من

مرگ آن نیست که در قبر سیاه دفن شوم مرگ آن است که از خاطر تو با همه ی خاطره ها محو شومتاريخ : 10 / 9 / 1393برچسب:, | 17:46 | نويسنده : mmm10 |

به #نَفَس های خسته این " #گرگ " #نگاه نکن!!
#دنیا را برای #کسی دَریدم...
که مرا به " #سگی " #فروخت!!!تاريخ : 10 / 9 / 1393برچسب:, | 17:39 | نويسنده : mmm10 |

یک عمر قفس بست مسیر نفسم را ، حالا که دری هست مرا بال و پری نیستتاريخ : 10 / 9 / 1393برچسب:, | 17:36 | نويسنده : mmm10 |

من آنقدر خواستمت که نخواستنت را ندیدم تو آنقدر نخواستی که هیچ چیز از من ندیدیتاريخ : 10 / 9 / 1393برچسب:, | 17:34 | نويسنده : mmm10 |

كاش روزهــــــــــــاي دلتنگی ِ مـــــــــــن..... مثل ِ "دوست داشتن هاي"

تو كوتاه می شد . كاش.......تاريخ : 10 / 9 / 1393برچسب:, | 17:33 | نويسنده : mmm10 |

خيلي سخته که غرورت رو به خاطر يه نفر بشکني
،بعد بفهمي دوست ندارهتاريخ : 10 / 9 / 1393برچسب:, | 17:29 | نويسنده : mmm10 |

خيلي سخته که هميشه مجبور باشي سخت ترين چيزها رو تحمل کنيتاريخ : 10 / 9 / 1393برچسب:, | 17:27 | نويسنده : mmm10 |

خيلي سخته که کسي رو دوست داشته باشي
، اما ندونهتاريخ : 10 / 9 / 1393برچسب:, | 17:26 | نويسنده : mmm10 |تاريخ : 10 / 9 / 1393برچسب:, | 17:11 | نويسنده : mmm10 |

عکس تو بود و قصه ...

قاب تو بود و انکار...

کوبیدمش به دیوار ...

سیگار پشت سیگار

 

 تاريخ : 10 / 9 / 1393برچسب:, | 17:6 | نويسنده : mmm10 |

قهوه،
بادام،
شکلات،
...
همه تلخی ها را چشیده ام،
هیچکدام قدر نبودنت
تلخ نبودندتاريخ : 10 / 9 / 1393برچسب:, | 11:36 | نويسنده : mmm10 |

گاهــی بایدـ لبخـــند زدـ و ردـ شــد

بگــذار فکــر کنندـ کـه نفهمیـدی...!

 

 تاريخ : 10 / 9 / 1393برچسب:, | 11:31 | نويسنده : mmm10 |

حتی دوباره لبخند زدن هم دل میخواهد که من دیگر ندارم !تاريخ : 10 / 9 / 1393برچسب:, | 11:27 | نويسنده : mmm10 |

دیر آمدی ؛ بودنم در حسرت خواستنت تمام شد …تاريخ : 10 / 9 / 1393برچسب:, | 11:26 | نويسنده : mmm10 |

کاش بودی تا من نیز چیزی برای از دست دادن داشتمتاريخ : 10 / 9 / 1393برچسب:, | 11:24 | نويسنده : mmm10 |

مهم من بودم ، که نبودم
می خواستم بمانم
رفتم
می خواستم بروم
ماندم
نه رفتن مهم بود و نه ماندن
مهم من بودم
که نبودم...تاريخ : 10 / 9 / 1393برچسب:, | 11:21 | نويسنده : mmm10 |

طناب اعدامم را به دور گردنم آویختم ...

آنقدر تنهایم که کسی نیست صندلی را از زیر چوبه ی دارم بکشد ...تاريخ : 10 / 9 / 1393برچسب:, | 11:20 | نويسنده : mmm10 |

میگے ایـלּ یڪے با بقیـہ ؋رق בارـہ ؟

اشتباـہ نڪלּ ایـלּ یڪے ؋قط بازیگر بهتریـہتاريخ : 10 / 9 / 1393برچسب:, | 11:14 | نويسنده : mmm10 |

به بعضیآم بآس گفت

اگه توروت خندیدم به خآطر این بود که نخوآستم تو روت بآلآ بیآرم
اینو بفهم.تاريخ : 10 / 9 / 1393برچسب:, | 11:12 | نويسنده : mmm10 |

+بِه بعضیآم بآیَس گُفتــ عیزَم انقَــכ باخوכِت حآل نکُن


{حآمِلـه}میشـــے!!!تاريخ : 10 / 9 / 1393برچسب:, | 11:11 | نويسنده : mmm10 |

thecup.irقالب وبلاگ