دانلود آهنگ جدید

ابزار امتیاز دهی

كد ساعت و تاريخ

ساعت فلش

کلبه تنهای منتاريخ : 7 / 9 / 1393برچسب:, | 21:26 | نويسنده : mmm10 |

مثل کبریت حال غریبی دارم...
انگار میدانم ساخته شدم تا بسوزم!

 تاريخ : 7 / 9 / 1393برچسب:, | 21:25 | نويسنده : mmm10 |

دیروز ما #زنــدگی را به #بازی #گرفتیم #امــروز، او #ما را ... #فــردا ؟تاريخ : 7 / 9 / 1393برچسب:, | 21:24 | نويسنده : mmm10 |تاريخ : 7 / 9 / 1393برچسب:, | 21:23 | نويسنده : mmm10 |

همیشه یکی پیدا میشه که هُـــــلت بده

چه نشسته باشی روی تابـــــــ

چه ایستاده باشی لبه ی پرتگـــــــــــاه...!!!تاريخ : 7 / 9 / 1393برچسب:, | 21:22 | نويسنده : mmm10 |تاريخ : 7 / 9 / 1393برچسب:, | 21:20 | نويسنده : mmm10 |

تو کیستی، که من اینگونه بی تو بی تابم؟
شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم.
تو چیستی، که من از موج هر تبسم تو
بسان قایق، سرگشته، روی گردابم!

تو در کدام سحر، بر کدام اسب سپید؟
تو را کدام خدا؟
تو از کدام جهان؟
تو در کدام کرانه، تو از کدام صدف؟
تو در کدام چمن، همره کدام نسیم؟
تو از کدام سبو؟

من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه!
چه کرد با دل من آن نگاه شیرین، آه!
مدام پیش نگاهی، مدام پیش نگاه!

کدام نشاط دویده است از تو در تن من؟
که ذره های وجودم تو را که می بینند
به رقص می آیند
سرود میخوانند!

چه آرزوی محالی است زیستن با تو
مرا همین بگذارند یک سخن با تو:
به من بگو که مرا از دهان شیر بگیر!
به من بگو که برو در دهان شیر بمیر!
بگو برو جگر کوه قاف را بشکاف!
ستاره ها را از آسمان بیار به زیر؟

ترا به هر چه تو گویی، به دوستی سوگند
هر آنچه خواهی از من بخواه، صبر مخواه.
که صبر، راه درازی به مرگ پیوسته ست!
تو آرزوی بلندی و دست من کوتاه
تو دوردست امیدی و پای من خسته ست.
همه وجود تو مهر است و جان من محروم
چراغ چشم تو سبزست و راه من بسته است.تاريخ : 7 / 9 / 1393برچسب:, | 21:20 | نويسنده : mmm10 |تاريخ : 7 / 9 / 1393برچسب:, | 21:20 | نويسنده : mmm10 |

پرازبغضم پرازگریه
پرازتلخی وشیرینی

حلالم کن دارم میرم
منوهرگز نمی بینیحلالم کن اگه دستام
به دستای توعادت کرد

آخه دنیای عاشق کش
به ما دوتا خیانت کردکلاف آرزوهامو
چراهیشکی نمی بافه

برای ما دوتا عاشق
جدایی دورازانصافهتمام سهم من از تو
یه حلقه س که توو دستامه

تمام سهم تو ازمن
یه عشق بی سرانجامهتو بارونی ترین ابری
من از پاییز لبریزم

چه معصومانه می باری
چه مظلومانه می ریزمتاريخ : 7 / 9 / 1393برچسب:, | 21:19 | نويسنده : mmm10 |

حلالم کن دارم میرم
چقدراین لحظه دلگیره

گناهی گردن مانیست
همش تقصیر تقدیرهنگام کن لحظه ی رفتن
چه تلخه این هم آغوشی

چه وحشتناکه دل کندن

چقدر سخته فراموشیتاريخ : 7 / 9 / 1393برچسب:, | 21:19 | نويسنده : mmm10 |تاريخ : 7 / 9 / 1393برچسب:, | 21:18 | نويسنده : mmm10 |

فکر کردم یه همدردی ... ولی نه تو لهم کردی!تاريخ : 7 / 9 / 1393برچسب:, | 21:17 | نويسنده : mmm10 |

گریه ام میگیرد ؛ وقتی میبینم کسی که همه دنیای من بود .... منت دیگری را می کشد....!!تاريخ : 7 / 9 / 1393برچسب:, | 21:17 | نويسنده : mmm10 |

پای من خسته از این رفتن بود

قصه ام قصه دل کندن بود

دل که دادم به یارم دیدم

راهش افسوس جدا از من بود .تاريخ : 7 / 9 / 1393برچسب:, | 21:16 | نويسنده : mmm10 |

از دست رفته ای

ومن هنوز

در ترس از دست دادن تواْم!

احمقانه است نه!؟تاريخ : 7 / 9 / 1393برچسب:, | 21:15 | نويسنده : mmm10 |

باختم در عشق اما باختن تقدیر نیست ، ساختم با درد"تنهایی" مگر تقدیر چیست ؟تاريخ : 7 / 9 / 1393برچسب:, | 21:14 | نويسنده : mmm10 |

برای هزارمین بار پرسید: تا حالا شده دلتو بشکنم؟ و من برای

هزارمین باربه دروغ گفتم نه که دلش نشکنهتاريخ : 7 / 9 / 1393برچسب:, | 21:14 | نويسنده : mmm10 |

به بعضیا باس بگی سیگار بوی شیر دهن رو نمیبره!

 

 

 تاريخ : 7 / 9 / 1393برچسب:, | 21:14 | نويسنده : mmm10 |

در هجوم لحظه های پوچ جدایی

سکوت تنها یادگار با تو بودن استتاريخ : 7 / 9 / 1393برچسب:, | 21:13 | نويسنده : mmm10 |

غــــــــصه اش بــــه کنار..

دلتــنـــــگی درد داردتاريخ : 7 / 9 / 1393برچسب:, | 21:13 | نويسنده : mmm10 |

thecup.irقالب وبلاگ