دانلود آهنگ جدید

ابزار امتیاز دهی

كد ساعت و تاريخ

ساعت فلش

کلبه تنهای من

آنکـس کـــه بهشتــِ زندگــــــی را برایتــ جهنمـ کـــرده

مجبور استــ کـــــه متقاعـدتـــ کنــــد :

" بهشتـــ جـــای دیگــــری  استــ! "تاريخ : 28 / 6 / 1394برچسب:, | 20:33 | نويسنده : mmm10 |

حــالا کـــــــه دوستَـــــــم نــــــداری

اصلا هـــمـ زیبــــا نیستــــــــــــــــــــی ...!تاريخ : 28 / 6 / 1394برچسب:, | 20:32 | نويسنده : mmm10 |

کنار منی ولی دوری یە عالمەتاريخ : 28 / 6 / 1394برچسب:, | 20:2 | نويسنده : mmm10 |

کســــی چـه میـدانَـد
شــاید ایــن دُنیــا 
جهَـــنم سیــاره ای دیگــــر بـاشــد !!تاريخ : 27 / 6 / 1394برچسب:, | 11:45 | نويسنده : mmm10 |تاريخ : 26 / 6 / 1394برچسب:, | 22:31 | نويسنده : mmm10 |تاريخ : 26 / 6 / 1394برچسب:, | 22:28 | نويسنده : mmm10 |

گونە هام یخ زدن  مثل نفسهامتاريخ : 26 / 6 / 1394برچسب:, | 20:59 | نويسنده : mmm10 |

با هیچ کس نبودن بهتر است ازحضور اشتباە در کنار کسی بودنتاريخ : 26 / 6 / 1394برچسب:, | 20:56 | نويسنده : mmm10 |

میگی مارو دوست داری خب مرسی کلیتاريخ : 26 / 6 / 1394برچسب:, | 20:56 | نويسنده : mmm10 |
↹دنیـــــا کرد منو دست به ســـــر↪ 
✘از نوکِــــــ انگشـــــــــتم خستــــس تا فـــــرق سَــــر≅


تاريخ : 26 / 6 / 1394برچسب:, | 20:55 | نويسنده : mmm10 |

من ازمن کلافە منو درک کنتاريخ : 26 / 6 / 1394برچسب:, | 20:54 | نويسنده : mmm10 |

سَرَم تيـــــ⊙ـــــر ميکِشــــــــــه وَقتي تو 「بَغَلِش」جيــــــــــغ ميکِشِه.تاريخ : 24 / 6 / 1394برچسب:, | 20:49 | نويسنده : mmm10 |

ميگفت : در آغوش دیگری نفس نفس نخواهم زد راست ميگفت لعنتی له له میزد ...!تاريخ : 24 / 6 / 1394برچسب:, | 20:45 | نويسنده : mmm10 |

ای که آفرینده خرسی

 

از این که من را آفرید های مرسیتاريخ : 24 / 6 / 1394برچسب:, | 20:0 | نويسنده : mmm10 |

کاش دلت هم مثل موهایت صاف بودتاريخ : 24 / 6 / 1394برچسب:, | 19:51 | نويسنده : mmm10 |

هیچ خبری از تو نیست باران برای دیگران می باردتاريخ : 24 / 6 / 1394برچسب:, | 19:48 | نويسنده : mmm10 |

کتاب سرنوشت برای هر کسی چیزی نوشت

نوبت به ما که رسید قلم افتاد…

دیگر هیچ ننوشت خط تیره گذاشت و گفت: تو باش اسیر سرنوشت…تاريخ : 23 / 6 / 1394برچسب:, | 20:52 | نويسنده : mmm10 |

تمام شهر پر از فیلتر سیگار است
بی وفا چند نفر را..!؟تاريخ : 23 / 6 / 1394برچسب:, | 20:42 | نويسنده : mmm10 |

نانوشتەهایم  رابە ابرها سپردەام

وقتی باران می بارد
گوشهایت را خوب تمیز کن


تاريخ : 23 / 6 / 1394برچسب:, | 20:39 | نويسنده : mmm10 |
گاهی دلم می‌سوزد که چقدر می‌توانیم مهربان باشیم و نیستیم .!
 
چقدر می‌توانیم باگذشت باشیم و نیستیم .!
 
گاهی دلم می‌سوزدکه چقدر می‌توانیم کنار هم باشیم و از هم فاصله می‌گیریم .!
 
چقدر می‌توانیم کنار هم بخندیم اما اشک یکدیگر را در می‌آوریم .!
 
گاهی دلم می‌سوزدکه چقدر می‌توانیم حرف‌های قشنگ بزنیم و نمی‌زنیم .!
 
چقدر می‌توانیم دل به‌دست آوریم اما دل می‌سوزانیم .!
 
گاهی دلم می‌سوزدکه چقدر می‌توانیم شاد باشیم اما غمگینیم .!


تاريخ : 23 / 6 / 1394برچسب:, | 20:33 | نويسنده : mmm10 |

thecup.irقالب وبلاگ