دانلود آهنگ جدید

ابزار امتیاز دهی

كد ساعت و تاريخ

ساعت فلش

همین لحظه

می شود در همین لحظه

از راه برسی و

جوری مرا در آغوش بگیری

که حتی عقربه ها هم

جرات نکنند

از این لحظه عبور کنند؟؟؟

و من به اندازه ی تمام روزهای

کم بودنت

تو را ببویم و

در این زمان متوقف

سالها در آغوشت زندگی کنم

بی ترس فردا ها...تاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 19:17 | نويسنده : mmm10 |

ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ..... ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﺸﻮ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﺎ ۱ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﯾﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ ﮔﻔﺖ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻭﻣﺪ : ﺗﻮ ﻗﻠﺒــت..... ﻣﺜﻞ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ۹ ﻣـﺎﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯿﺸﻨﻮﻩ ﺑﭽﺶ ﻣﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣــﺪﻩ ...... ﻣﺜﻞ ﻋـﺮﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻣﺎﺩﺵ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕـﺎﻩ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﮐـﺮﺩ ﻭ ﺭﻓت ..... ﻣﺜﻞ ﻣـﺎﺩﺭﯼ ﮐـﻪ ﺗﮏ ﭘﺴﺮﺵ ﻫـﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺑﺮﻧﮕﺸت..... ﻣﺜﻞ ﺯﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤــﻪ ﻫﯿﭽـﻮﻗﺖ ﻣـﺎﺩﺭﻧﻤﯿﺸــﻪ ..... ﻣﺜـﻞ ﺑﭽــﻪ ﺍﯼ ﮐـﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺷﻠﻮﻍ ﮔﻢ ﻣﯿﺸﻪ ..... ﻣﺜﻞ ﭘﺪﺭﯼ ﮐﻪ " ﭘﻮﻝ " ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﮏ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺑﺨـﺮﻩ ...... ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩُ ﻃﺮﻓﺶ ﻓﻘﻂ " ﺩﺳﺖ " ﺩﺍﺩ..... ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺮﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﭽﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻧﻮ ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺮﻓﺖ...... ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺷﺶ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﻮﺩ ﻭﺍﺳﻪ ﻋﺸﻘﺶ..تاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 9:27 | نويسنده : mmm10 |

هه دمش گرم خرش کرد لباسشو کند ولش کردتاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 9:26 | نويسنده : mmm10 |

واسه هرکسی باید به اندازه جنبش مرام خرج کرد ولی حیف ماخیلی ولخرجیم ’تاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 9:26 | نويسنده : mmm10 |

مهترین سایزی ک باید بدونی سایز دهنتهتاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 9:25 | نويسنده : mmm10 |

هه رفیق تو روزگاری ک عمر عشق یکی دو روزه من هنوز تو گفتن دوست دارم گیر کردمتاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 9:25 | نويسنده : mmm10 |

همیشه حسرت این و میخورم ک اندازه سنم زندگی نکردمتاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 9:24 | نويسنده : mmm10 |

نگو خر بود بارش کردم,نفهمید
بگو معرفت داشت به روش نیاوردم.  تاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 9:24 | نويسنده : mmm10 |

اونی ک سر شما داد زد واسه باما بودن خودشو دار زدتاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 9:23 | نويسنده : mmm10 |

بَعضیـــــام مُخشـــــــون  از آیفــــــون خــونَشــــون  بیشتـَــــــر زَده میشــــــه اینا همونان ك شاخنتاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 9:22 | نويسنده : mmm10 |

رفیق بچگیا یه عادت خوبی داشتم این بود ک شبا میخوابیدمتاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 9:22 | نويسنده : mmm10 |

واسه بعضیــــــــــا
شکســــــــــت عشقــــــــــے
تبدیــــــــــل به شغــــــــــل شده  تاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 9:21 | نويسنده : mmm10 |

thecup.irقالب وبلاگ