دانلود آهنگ جدید

ابزار امتیاز دهی

كد ساعت و تاريخ

ساعت فلش

ایمان

از بهر زر زبان نگشایم به مدح کس...ایمان خود معاوضه با زر نمیکنمتاريخ : 2 / 10 / 1394برچسب:, | 20:31 | نويسنده : mmm10 |


من گوهر سخن ناب خود چو ابلهان...هرگز نثار مقدم این خران نمیکنم،تاريخ : 2 / 10 / 1394برچسب:, | 20:31 | نويسنده : mmm10 |

بندند گر به روی درم خلق روزگار...خود را چو بنده حلقه ی هر در نمیکنم،تاريخ : 2 / 10 / 1394برچسب:, | 20:31 | نويسنده : mmm10 |

دلم.از درد دنیا تنگ تنگ است..
چرا در ها به رویم سنگ سنگ است.در این دنیا ندیدم روز خوبی چقدر رفتن از این دنیا قشنگ است..تاريخ : 2 / 10 / 1394برچسب:, | 20:30 | نويسنده : mmm10 |

این روز ها حرفی برای گفتن جز سکوت ندارم...
اما اشک های زیادی برای ریختن دارم...
سکوت در خود گریه دارد ولی
گریه با خود سکوتی ندارد..تاريخ : 2 / 10 / 1394برچسب:, | 20:30 | نويسنده : mmm10 |

شرافت...شاید تلنگری باشد برای بعضی هاااااتاريخ : 2 / 10 / 1394برچسب:, | 20:29 | نويسنده : mmm10 |

thecup.irقالب وبلاگ