دانلود آهنگ جدید

ابزار امتیاز دهی

كد ساعت و تاريخ

ساعت فلش

کلبه تنهای من

مواظب گرمای دلت باش تا کاری که زمستان با زمین کرد ، زندگی با دلت نكند...تاريخ : 18 / 10 / 1394برچسب:, | 18:57 | نويسنده : mmm10 |

شراب خواستم…
گفت : ” ممنوع است ”
آغوش خواستم…
گفت : ” ممنوع است ”
بوسه خواستم…
گفت : ” ممنوع است ”
نگاه خواستم…
گفت: “ ممنوع است ”
نفس خواستم…
گفت : ” ممنوع است “
… حالا از پس آن همه سال دیکتاتوری عاشقانه ،
با یک بطری پر از گلاب ،
آمده بر سر خاکم و به آغوش می کشد
با هر چه بوسه ،
سنگ سرد مزارم را
و …
چه ناسزاوار
عکسی را که بر مزارم به یادگار مانده ،
نگاه می کند و در حسرت نفس های از دست رفته ،
به آرامی اشک می ریزد …
تمام تمنای من اما
سر برآوردن از این گور است
تا بگویم هنوز بیدارم…
سر از این عشق بر نمی دارمتاريخ : 16 / 10 / 1394برچسب:, | 19:38 | نويسنده : mmm10 |

مهترین سایزی ک باید بدونی سایز دهنتهتاريخ : 13 / 10 / 1394برچسب:, | 19:38 | نويسنده : mmm10 |

مرده شور آروم بشور بدنم پر از زخم هایه ک هنوز تازه است
با ناز بشور ک نازکش نداشتم
مرده شور اروم بشور این تن پر از خاطره است
مرده شور  دیگه  نشور این تن کسی و نداره ک تابوتشو از زمین برداره
با ناز بشور ک نازکش نداشتم آروم بشور شاید یکی قبل از دفنم امدتاريخ : 13 / 10 / 1394برچسب:, | 19:37 | نويسنده : mmm10 |

داداش من عقده هامو همش سر ریه هام خالی میکنمتاريخ : 13 / 10 / 1394برچسب:, | 19:36 | نويسنده : mmm10 |

رفیق تو شلوارتو بالا نگه دار نمیخواد به فکر پرچمت باشیتاريخ : 13 / 10 / 1394برچسب:, | 19:35 | نويسنده : mmm10 |

هه رفیق این همه از داشته هات گفتی یکمم از داده هات بگوتاريخ : 13 / 10 / 1394برچسب:, | 19:34 | نويسنده : mmm10 |

راز شد نیاز عاشقیم، رازی که از زجر راز بودنش به لذتی رسیدم  که دل کندن از ان به مردن میماند..........تاريخ : 12 / 10 / 1394برچسب:, | 18:42 | نويسنده : mmm10 |

شبی بود به سختی سرمای سگ کش زمستان بی پایان

شبی بود به سختی گرمای ظهر بی سایبان تابستان
شبی بود به تنهایی غروب جمعه
شبی بود اولین شب بعد از رفتن از زمین

شبی بود...............................................تاريخ : 12 / 10 / 1394برچسب:, | 18:38 | نويسنده : mmm10 |

نمیدونم دلتنگیمو چطور باید به تو بگم، چطور......................تاريخ : 12 / 10 / 1394برچسب:, | 18:37 | نويسنده : mmm10 |

شاید اگر روزی خدا به جای ادم در زمین ادم ها بود میدانست که ادم بودن سخت تر از خدا بودن است وبس..تاريخ : 12 / 10 / 1394برچسب:, | 18:35 | نويسنده : mmm10 |

نه انگار که هستم
نه انگار که بودم
نه انگار نه انگار........تاريخ : 11 / 10 / 1394برچسب:, | 18:52 | نويسنده : mmm10 |

نبودی ندیدی یا بودی ندیدی به هر حال ندیدی.....................تاريخ : 11 / 10 / 1394برچسب:, | 18:52 | نويسنده : mmm10 |

سال بود
ماه بود
خاطره بود
یاد بود
خدا بود
هر چه بود ، بود
به خدا بود...................تاريخ : 11 / 10 / 1394برچسب:, | 18:51 | نويسنده : mmm10 |

عبور نور در غبار تاریکی نشانی بود از حضور حق حیف که در گیر هوس های زمین بودم در لحظه اجابت حیفتاريخ : 11 / 10 / 1394برچسب:, | 18:49 | نويسنده : mmm10 |

به روزی دلبستم که شاید به کامم باشد ناکامی های زمین ..............تاريخ : 11 / 10 / 1394برچسب:, | 18:48 | نويسنده : mmm10 |
 می دانی … !؟ به رویت نیاوردم … !
 
از همان زمانی که جای ” تو ” به ” من ” گفتی : ” شما “
 
فهمیدم
 
پای ” او ” در میان است  . .


تاريخ : 10 / 10 / 1394برچسب:, | 10:20 | نويسنده : mmm10 |

کبریتـهای سـوخته هـمـ ،
روزی درختـ های شـادابی بـوده اند!
مثل مـا ،
که روزگـاری می خنـدیدیـمـ
قبـل از اینـکه عـشق روشنـمان کنـد..تاريخ : 9 / 10 / 1394برچسب:, | 20:53 | نويسنده : mmm10 |

می گویند:
خوش به حالت! از وقتی که رفته حتی خم به ابرو نیاوردی … !نمی دانند بعضی دردها... کمر خم می کنند، نه ابـرو...!تاريخ : 9 / 10 / 1394برچسب:, | 20:53 | نويسنده : mmm10 |

به بعضیا باس گفت:هرچقدر هم به خودت برسی....باز به ما نمیرسیـــــــــ....تاريخ : 9 / 10 / 1394برچسب:, | 20:52 | نويسنده : mmm10 |

thecup.irقالب وبلاگ